Ο Αναστάσης από την Dataphoria για την αξιοποίηση των δεδομένων για την αειφορία στο Davos Lab

Το Davos Lab είναι το πρώτο παγκόσμιο σχέδιο ανάκαμψης με επικεφαλής τη νεολαία από όλο τον πλανήτη και αντιπροσωπεύει μια απάντηση στα παγκόσμια προβλήματα. Διοργανώνεται από την κοινότητα των Global Shapers, μια πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.


Ο δικός μας Αναστάσης Σταμάτης, μέλος της κοινότητας Global Shapers και incoming curator στο Athens Hub, ήταν μεταξύ των ομιλητών του Davos Labs Dialogues Skopje: Net Zero.


Ο Αναστάσης μίλησε για τη σύνδεση μεταξύ δεδομένων και βιωσιμότητας, την αυξανόμενη ανάγκη για δεδομένα για την κατανόηση της υπάρχουσας κατάστασης και την επιτάχυνση των μελλοντικών λύσεων, όπως αποδεικνύεται από τις τελευταίες εκθέσεις του ΟΗΕ και τις καλές πρακτικές παγκοσμίως.