Παγκόσμιο Συνέδριο για έναν Καθαρό Πλανήτη 2021: Παρουσιάσαμε τον Eco στον κόσμο

Τον Ιανουάριο, ακτιβιστές και ηγέτες οργανώσεων από όλο τον κόσμο συναντήθηκαν στο ετήσιο Clean World Conference.
Παρουσιάσαμε τον Eco, έναν περιβαλλοντικό εικονικό βοηθό. Ο Eco είναι μια ιδέα που αναπτύχθηκε από την ομάδα μας για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των εθνκικών ομάδων Let’s do it! και τον εθελοντών τους. Μπορεί να αλληλεπιδρά με εθελοντές όλο το χρόνο, να μοιράζεται οικολογικά νέα, ενημερώσεις για δράσεις καθαρισμού με χιλιάδες εθελοντές ταυτόχρονα. Έχει σχεδιαστεί για να είναι βιώσιμος μέσω πηγών χρηματοδότησης όπως ηθικές οικολογικές διαφημίσεις και την αξιοποίηση των δεδομένων για δημιουργία πολιτικής.


Τώρα, εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε ένα πλήρως λειτουργικό πρωτότυπο για ανάπτυξη σε αγγλόφωνες χώρες ανά τον κόσμο.